Rezerwat Słowińskie Błota

Coś dla zwolenników w pełni naturalnego piękna - nawet jeżeli w niewielkim rezerwacie trudno o naprawdę komfortowe ścieżki, które pozwoliłyby zagłębić się w tą enklawę dzikiej przyrody.

Słowińskie Błota zajmują niespełna 200 hektarów bagnistego terenu na południowy wschód od Darłówka. Tutejsze tzw. torfowisko wysokie typu bałtyckiego jest jednym z najlepiej zachowanych obszarów tego rodzaju w Polsce. Bogatą i cenną florę rezerwatu uzupełnia obecność kilku rzadkich gatunków ptaków, takich jak żurawie, lerki czy dzięcioły czarne.

Dodano: 2016-10-21 09:23:00

Komentarze (0)
Dodaj komentarz